”Med total inlevelse, starkt affärssinne och ett gott hjärta skapar Jessica förtroende och ser möjligheter som får människor att känna sig unika”
”Med total inlevelse, starkt affärssinne och ett gott hjärta skapar Jessica förtroende och ser möjligheter som får människor att känna sig unika”

Jessica Jäger – det är jag

Vem jag är och hur jag agerar är som alltid en subjektiv fråga och jag upplever att de flesta önskar den objektiva versionen. Därför har jag låtit Karin Sandin på Your Professional Reputation intervjua personer ur mitt professionella nätverk, analysera och sammanställa svaren. Här finner ni hennes sammanställning.

Mitt professionella rykte
Jessica är engagerad, ödmjuk, professionell och möter människor precis där de är. Hon har många spännande bollar i luften, en mycket bra framförhållning och ser kopplingar som inte alltid är givna. Jessicas inlevelse är total i allt hon gör. Hon är nyfiken, ställer rätt frågor samt snappar snabbt upp vad uppdragsgivaren vill. Jessica har ett gott hjärta som hon kombinerar med ett starkt affärssinne. Hon är lyhörd, har känsla för situationen, gör det hon vill och lyckas.

Jessica inspirerar stort genom att kombinera alla sina roller på ett unikt sätt och levererar över förväntan på den scen som dagen erbjuder. Hon är mångsidig, metodisk, strategisk och hon lämnar ingenting åt slumpen. I Jessicas framförande ryms både känsla och kvalité som bidrar till att hon alltid lyckas beröra andra människor. Hon ser möjligheter där inte alla andra gör det, skapar snabbt ett förtroende hos kunden och får människor att känna att just de är unika.

Sammanställningen baseras på svar från 10 personer från Jessicas professionella nätverk som lämnat svar anonymt juni 2014. Detta har analyserats av Karin Sandin – Your Professional Reputation 070-562 42 64.

 

“Musiken börjar där orden upphör”
Heinrich Heine

Sångsolist till livets högtider

Jag startade företag som sångerska 2006 för att jag älskade – och älskar – att sjunga och jag fortsätter att driva mitt företag för att jag älskar att hjälpa andra människor. Jag tycker om att få komma med tröst och minnen, att få sätta stämningen, sätta guldkant, skapa andrum, ge andra av det jag kan och är bra på. Jag trivs i livets skiften och skeden, i ceremonier där vi får fira livet som har kommit till oss, liv som flätas samman och liv som har lämnat oss. Därför sjunger jag speciellt på dop, bröllop och begravningar eller framför mina konsertprogram “Toner som berör” och “Du är sedd”. Just nu spelar jag in min första skiva med låtar för dop, bröllop och begravningar.

Sedan 2012 är jag medlem i föreningen Artister för miljön där vi som konstnärligt yrkesverksamma artister engagerar oss och sprider kunskap om miljö genom vårt artisteri. Jag låter bland annat plantera ett träd i Kenyas semiöken genom Better Globe för varje sånguppdrag. Se nästa rubrik.

För att läsa mer om mina tjänster som sångsolist och lyssna på röstprover, besök www.stockholmssolist.se.

 

“Den bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan. Den näst bästa tiden är nu”
Kinesiskt ordspråk

Better Globe – för människa, miljö och ekonomi

Tänk att träffa en människa som har visionen att utrota fattigdomen i Afrika och dessutom arbetar aktivt för att den visionen ska bli verklighet. Det har jag gjort. Han heter Rino Solberg och grundade Better Globe, som planterar träd i Kenyas semiöken med målet att plantera ett träd för varje människa på jorden. Han gör det också tillsammans med sin fru Julie Solberg som är född och uppvuxen i Uganda och driver Child Africa.

Better Globes verksamhet innefattar idag trädplantering, mikrofinansiering, vattenförsörjning samt bidrag till skolverksamhet. Genom att köpa träd och donationspaket bidrar Better Globes kunder till att skapa arbetstillfällen, att hjälpa människor ur fattigdom, att familjer kan hållas ihop på hemmaplan, att växthuseffekten begränsas, att ökenspridning och jorderosion motverkas och att skolgång blir möjlig för fler barn. Samtidigt får Better Globes kunder avkastning på sina träd från frukten från mangoträd, gummi från acacia senegal och virke från mukau. Avkastningen utbetalas varje år i december enligt denna plan:

År 1-4 (2018-2021): Ingen avkastning. Träden växer och vårdas.

År 5-19 (2022-2036): Årligen 15% avkastning på inköpspriset (ett träd kostar 17€ så avkastningen blir 2,55 € per år och träd – totalt 38,25 €).

År 20 (2037): 10 gånger insatsen, alltså 170€ per träd.

Sedan 2011 köper jag träd och donationspaket till mig och min familj. Det känns bra att mina pengar “växer på träd” samtidigt som de gör nytta för andra människor och vår jord. Jag har aktivt följt Better Globes utveckling under dessa år och är idag ambassadör för verksamheten. Vid intresse, kontakta mig gärna eller besök Better Globes hemsida.

 

“Varje människa jag möter har något att lära mig”
Dalai Lama

Samarbeten

Ibland får jag frågan: “Är du öppen för nya möjligheter?”. Då brukar jag svara att jag alltid är öppen för att lyssna till nya möjligheter och nya samarbeten men att jag vet vart jag är på väg och väljer att gå in i samarbeten med dem som är på väg åt samma håll. Några naturliga samarbetsmöjligheter kan vara:

• Att du är musiker och har uppslag på musikprogram/spelningar vi skulle kunna göra ihop.

• Att du är begravningsentreprenör, bröllopskoordinator, officiant eller driver en herrgård, ett slott eller ett café och ser att mina tjänster ger mervärde till dina kunder.

• Att du blir ambassadör för, tillika min teamkollega i, Better Globe.

 
 

Kontakt

Tongivande Kärlek AB
Ekebyvägen 45
186 34 Vallentuna

jessica@jessicajager.se
070-728 25 01